Over ons

Achter de schermen

Alkind zet zich al jaren in voor de belangen van kinderen en jongeren tot 23 jaar met een beperking of met een sociale afstand in Almere en omgeving. We mogen gerust zeggen dat de stichting een begrip is geworden binnen het Almeerse onderwijs. Veel Almeerse bedrijven hebben laten zien dat zij onze kinderen een warm hart toedragen. Dankzij hun financiële steun en die van de vele particuliere donateurs en vrijwilligers kunnen wij ervoor zorgen dat kinderen en jongeren met een beperking plezier kunnen maken en zich ongeremd kunnen ontwikkelen. Immers, een beperking voor hen zou geen beperking in hun leefomgeving mogen zijn.

Zo bieden wij steun bij het verwerven van noodzakelijke middelen, initiëren wij activiteiten waar geen andere financiering voor beschikbaar is en staan onze vrijwilligers klaar met raad en daad.

Wist u trouwens dat Alkind een ANBI is? Dat houdt in dat erkend wordt dat wij ons ten minste 90% inzetten voor het Algemeen Nut. Bij ons is dat zelfs de volle 100%! De ANBI status geeft ons een aantal fijne belastingvoordelen. Uw geld wordt dus goed besteed.

Alkind logo handen

Wie we zijn

Bij Alkind zetten 5 bestuursleden en tal van vrijwilligers zich belangeloos en enthousiast in voor de kinderen en jongeren in Almere. De functies worden volledig onbezoldigd uitgevoerd. We zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid dat mede verantwoordelijk wordt voor de fondsenwerving. Vind jij het leuk om je voor onze doelstellingen in te zetten en heb je ervaring en een netwerk in het bedrijfsleven van Almere? Stuur een kort mailtje naar secretaris@alkind.nl o.v.v. ‘aanmelding bestuursfunctie’.

Ellen Vogelvang
Secretaris
Hetty Vlug
Penningmeester
Ayka van Luijk
Algemeen bestuurslid
Elly Zeef
Algemeen bestuurslid
Cora Spaans
Algemeen bestuurslid

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling staat achter de doelstellingen van Alkind en zet daarvoor belangeloos hun netwerk in. Daarmee maken zij het mogelijk dat er meer levensvreugde en ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor deze kinderen zijn.

Mevrouw drs. J.C. H. G. Arts
Voorzitter Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis
Mevrouw A. Jorritsma
VVD-fractievoorzitter Eerste Kamer,
voormalig Burgemeester van Almere

Mevrouw S. van Vegten
Voorzitter Raad van Bestuur Merem Behandelcentra
De heer L. Verbeek
Commissaris van de Koning Provincie Flevoland
Kimberley Valentien
Vereniging Bedrijfskring Almere

foto Annemieke Timmerman

Annemieke Timmerman

Alkind is opgedragen aan- en in nagedachtenis van Annemieke Timmerman.

Zij was jarenlang actief in het onderwijs in Almere en lid van de directie van Stichting Gewoon Anders. Passie, inzet, vakmanschap en toewijding zijn passende kwalificaties om Annemieke Timmerman te beschrijven. Een stuwende kracht met een warm hart voor kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben, omdat ze ‘gewoon anders’ zijn. Annemieke Timmerman overleed op 4 juni 2010. Veel te jong. Zij liet een onuitwisbare indruk achter.