Aanvragen

Alkind in actie

Bij Alkind zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat kinderen en jongvolwassenen met een beperking of een sociale afstand tot leeftijdgenoten, plezier kunnen maken en zich ongeremd kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door het verwerven van noodzakelijke middelen en het organiseren van activiteiten waar geen andere financiering voor beschikbaar is.

Hiervoor zijn geld en vrijwilligers nodig.
Alkind organiseert diverse activiteiten om fondsen te werven en daarnaast kunnen wij rekenen op de steun van een aantal betrokken bedrijven. Heb jij ondersteuning nodig, wil je een gift aanvragen of een project indienen? Kijk bij ‘gift aanvragen‘ of ‘project indienen‘ hoe dat moet en welke voorwaarden wij stellen. Alle aanvragen voor een financiële ondersteuning worden eerst besproken in een bestuursvergadering van Alkind waarna de aanvrager op de hoogte wordt gebracht van het bestuursbesluit.

De vergaderdata van dit jaar zijn:

  • 24-01-2024
  • 11-03-2024
  • 22-05-2024
  • 17-07-2024
  • 25-09-2024
  • 27-11-2024

Kijk ook eens bij deze handige links!