Aanvragen

Gift aanvragen

Bij Alkind zetten we ons in voor de belangen van kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar met een beperking en/of sociale afstand tot leeftijdsgenoten. We willen dat zij plezier kunnen maken en zich ongeremd kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren ondersteunen we particulieren en organisaties met financiële en materiële middelen en vrijwilligers.

Om een beroep op ons te doen, dient jouw giftverzoek aan een aantal criteria te voldoen:

 • de gift is volledig bestemd voor de doelgroep van Alkind;
 • de aanvrager van de gift moet actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project;
 • de aanvrager dient ook de geëigende aanvrager te zijn;
 • het project waar de gift voor bedoeld is moet duurzaam zijn, dat wil zeggen: met een aantoonbaar blijvend effect;
 • het project waar de gift voor bedoeld is moet relevant zijn, dat wil zeggen: er moet behoefte aan zijn;
 • het project waar de gift voor bedoeld is voorziet in een oplossing van een praktisch probleem of obstakel dat de doelgroep in de weg staat;
 • het moet duidelijk zijn dat het project waar de gift voor bedoeld is niet uit andere middelen verworven kan worden, dat wil zeggen: de aanvrager en verwanten zijn niet bij machte zelf te zorgen voor financiële middelen.

Indien en nadat het verzoek is ingewilligd, en nadat het zijn bestemming heeft gevonden, dien je ons een verantwoording te sturen. Daarnaast verplicht je je tot het geven van publiciteit aan Alkind (Facebook vermelding, vrienden en familie, werkgever informeren, etc.). Wat doen we niet:

 • Alkind draagt niet bij aan projecten die al gestart zijn c.q. middelen die al besteld of aangeschaft zijn;
 • Alkind draagt niet bij aan reguliere kosten;
 • aanvragen op het gebied van medische zorg en therapie komen niet in aanmerking;
 • aanvragen voor wooninitiatieven zijn alleen van toepassing als deze gescheiden zijn van zorg.

Het aanvragen van een gift kun je doen via ons aanvraagformulier.