Handige links

Kijk ook eens hier

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Het fonds Bijzondere Noden Almere verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering.

Mooi Zo Goed Zo ondersteunt sinds 1995 vragen vanuit bewoners, verenigingen en stichtingen, die bijdragen aan de leefbaarheid in Almere. Mooi Zo Goed Zo brengt de vraag naar mankracht, expertise en materialen en het aanbod daarvan bij elkaar.

Het NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is de droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.