Aanvragen

Project indienen

Bij Alkind zetten we ons in voor de belangen van kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar met een beperking en/of sociale afstand tot leeftijdsgenoten. We willen dat zij plezier kunnen maken en zich ongeremd kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren ondersteunen we particulieren en organisaties met financiële en materiële middelen en vrijwilligers.

Om een beroep op ons te doen, dient jouw project aan een aantal criteria te voldoen:

  • het project is volledig bestemd voor de doelgroep van Alkind;
  • de aanvrager moet actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project;
  • de aanvrager dient ook de geëigende aanvrager te zijn;
  • het project moet duurzaam zijn, dat wil zeggen: met een aantoonbaar blijvend effect;
  • het project moet relevant zijn, dat wil zeggen: er moet behoefte aan zijn;
  • het project voorziet in een oplossing van een praktisch probleem of obstakel dat de doelgroep in de weg staat.

Voldoet jouw project hieraan?
Vul dan het aanvraagformulier in.

Indien en nadat het verzoek is ingewilligd, en nadat het zijn bestemming heeft gevonden, dien je ons een verantwoording te sturen. Daarnaast verplicht je je tot het geven van publiciteit aan Alkind (Facebook vermelding, vrienden en familie, etc.).

Wat doen we niet:

  • Alkind draagt niet bij aan projecten die al gestart zijn c.q. middelen die al besteld of aangeschaft zijn;
  • Alkind draagt niet bij aan reguliere kosten;
  • aanvragen op het gebied van medische zorg en therapie komen niet in aanmerking;
  • aanvragen voor wooninitiatieven zijn alleen van toepassing als deze gescheiden zijn van zorg.

Wordt er al geld ingezameld voor een project?
Dien dan een verzoek in om het bedrag door Alkind te laten verdubbelen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.