Aventurijn

Op Aventurijn wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een cluster 3 indicatie in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Aventurijn is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen met een meervoudige beperking. Hun uitgangspunt is onderwijs te bieden aan de gehele cluster 3 populatie. In de toekomst zullen ook leerlingen met een lichamelijke beperking en langdurig zieke leerlingen geplaatst kunnen worden bij Aventurijn.
Het is een lerende organisatie die de haar toevertrouwde leerlingen op weg helpt naar een zo zelfstandig mogelijk en zinvol bestaan als volwassene in onze maatschappij. Dit realiseren zij binnen Aventurijn door een breed aanbod van leerroutes, die de leerlingen op basis van hun uitstroomperspectief volgen. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling.

Om het onderwijs voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken zorgt Aventurijn voor een goede zorgstructuur en voor toegang tot de noodzakelijke ‘ondersteunende zorg’ vanuit de (para)-medische disciplines. Leerlingen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen vervolgonderwijs, aangepast werk of een beschermde omgeving. Sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs.

Bekijk de website van Aventurijn