De Bongerd / De Strengerd

Op De Bongerd is een zogenaamde cluster 4 voorziening. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen van 4-12 jaar met een psychiatrische beperking. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met Fornhese, de naast gelegen psychiatrische instelling. Zorg en onderwijs worden zo gecombineerd om leerlingen die in het reguliere onderwijs zijn uitgevallen door hun gedrag weer perspectief te bieden. Vaak hebben deze leerlingen negatieve ervaringen opgedaan op verschillende scholen. De aanpak van De Bongerd is erop gericht de problematiek van de leerlingen te onderkennen, de aanpak te bepalen in samenwerking met Fornhese en als dat mogelijk is, hen terug te leiden naar regulier onderwijs.

De Strengerd is een cluster 4 voorziening voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het zijn leerlingen van 6-12 jaar die door hun gedrag uit het reguliere onderwijs zijn gevallen.
Op De Strengerd wordt in een kleine groep leerlingen gewerkt om het gedrag te beïnvloeden en het leren weer op gang te brengen.

Bekijk de website van De Bongerd / De Strengerd