Disclaimer

De informatie op deze website en in de e-nieuwsbrieven van stichting Alkind wordt met grote zorg samengesteld door Alkind. Het copyright van alle op www.alkind.nl en in de e-nieuwsbrieven gebruikte teksten en de meeste foto’s behoort aan Alkind. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alkind niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.
Een aantal foto’s op de website is aangekocht van diverse beeldbanken. Daarop afgebeelde mensen die bezwaar maken tegen publicatie van de foto op de betreffende plaats op de Alkind-website, kunnen dat mailen aan info@alkind.nl. De foto zal dan zonder discussie van de site worden verwijderd.
Op de huisstijl van stichting Alkind rust een auteursrecht en een gebruiksrecht van stichting Alkind. De huisstijl mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming gebruikt en/of toegepast worden.
Tevens is het niet toegestaan om het logo van stichting Alkind na te maken, opnieuw te construeren of zelf een nieuwe variant van het logo te maken, tenzij u dit als opdracht is gegeven door stichting Alkind.
Voor meer informatie over de huisstijl kunt u contact opnemen via info@alkind.nl.

Alkind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.alkind.nl en de e-nieuwsbrieven, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

Alkind mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site en e-nieuwsbrieven naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

Alkind is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.alkind.nl en in de e-nieuwsbrieven wordt verwezen.