Namens de kinderen en alle ouders & verzorgers danken wij u hartelijk voor uw gulle gift.