Praktijkgericht onderwijs met dierenverzorging

Dierenverblijf | Aventurijn

Wie worden er vanuit het fonds geholpen?

Aventurijn is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12-20 jaar. Het uitgangspunt is onderwijs bieden aan leerlingen met leerproblemen. Ook leerlingen met een meervoudige beperking volgen onderwijs bij Aventurijn. Voor de leerlingen die bij Aventurijn naar school gaan is het belangrijk dat ze zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Hiervoor wordt het onderwijs zoveel mogelijk in een realistische context aangeboden.

Bij Aventurijn wordt gewerkt met diverse praktijkvakken om leerlingen voor te bereiden op stage en arbeid. Om deze vakken te geven zijn er diverse praktijkruimtes in de school waar leerlingen praktisch leren.

Waarom helpen wij deze kinderen?

Aventurijn is een Almeerse school voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De leerlingen hebben behoefte aan en krijgen dan ook zoveel mogelijk praktijkgericht onderwijs. Eén van de vakken die daarbij aangeboden wordt, is dierenverzorging. Het omgaan met en het verzorgen van dieren is voor onze leerlingen van enorm belang.

Maar ook voor de school zelf geldt dat zij goed voor de dieren moet zorgen. Goede dierenverblijven zijn dan een absolute noodzaak. Een dierenverblijf dat niet alleen een goed huis is voor de dieren, maar dat ook ongedierte zoals ratten buiten houdt. En wat te denken van de vos, die in de parkachtige omgeving waar ons gebouw staat veel voorkomt. Je wilt er niet aan denken dat de kwetsbare kinderen een kippenhok vinden waar een vos heeft huis gehouden.

Aventurijn: “Er worden hoge eisen gesteld aan het dierenverblijf en daar is veel geld voor nodig. Geld dat niet in de bekostiging van de school zit. Wij zijn als Aventurijn dan ook dolblij met de toezegging van Alkind dat zij ons daarbij willen helpen. We hebben begrepen dat tijden de haringparty, waar ook kunstwerkjes van onze leerlingen werden geveild, al een mooi begin is gemaakt.”

Wie draagt dit project?

Aventurijn logo

Op Aventurijn wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een cluster 3 indicatie in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Aventurijn is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen met een meervoudige beperking. Het uitgangspunt is onderwijs te bieden aan de gehele cluster 3 populatie.

Meer info: Aventurijn Almere

Het dierenverblijf is geopend op 12 maart 2018!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Elektrische Bolderkar