Muziek maken is voor iedereen

Muziekinstrumenten | Olivijn en Aventurijn

Wie worden er vanuit het fonds geholpen?

Olivijn is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De  school biedt passend onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking, een langdurige ziekte of aan zeer moeilijk lerende kinderen. Hier worden onderwijs en zorg met elkaar gecombineerd. Olivijn werkt nauw samen met Merem, ‘s Heeren Loo, De Schavuiten en Triade. De school valt onder het bestuur van Stichting Almere Speciaal en binnen de coöperatie Passend Onderwijs Almere.

Aventurijn is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12-20 jaar. Het uitgangspunt is onderwijs bieden aan leerlingen met leerproblemen. Ook leerlingen met een meervoudige beperking volgen onderwijs bij Aventurijn. Voor de leerlingen die bij Aventurijn naar school gaan is het belangrijk dat ze zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Hiervoor wordt het onderwijs zoveel mogelijk in een realistische context aangeboden.

Bij Aventurijn wordt gewerkt met diverse praktijkvakken om leerlingen voor te bereiden op stage en arbeid. Om deze vakken te geven zijn er diverse praktijkruimtes in de school waar leerlingen praktisch leren.

Waarom helpen wij deze kinderen?

Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Er is dan ook steeds meer aandacht voor muziekonderwijs. Daarnaast is het ook ontzettend leuk om met elkaar muziek te kunnen maken.

Voor de leerlingen van Olivijn en Aventurijn is het niet altijd vanzelfsprekend om muziek te kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat ook zij mee kunnen doen met het muziekonderwijs heeft Stichting Alkind een knoppenset gedoneerd die door beide scholen gebruikt kan worden. In combinatie met een computerprogramma kun je met deze knoppen verschillende geluiden produceren. Op deze manier wordt muziekonderwijs nóg inclusiever en kunnen zowel leerlingen met als zonder beperking samen muziek maken.

De komende tijd zal Stichting Alkind zich blijven inzetten voor uitbreiding van bovengenoemde knoppenset. In de praktijk is namelijk gebleken dat deze ook zeer geschikt zijn voor een bredere inzetbaarheid bij andere vakgebieden. Hiermee hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen van Olivijn en Aventurijn.

Bent u benieuwd naar de achtergrond van deze aangepaste muziekinstrumenten of wat de mogelijkheden hiermee zijn? Lees dan dit artikel waarin onder meer Marijke Smedema, muziekdocent Olivijn, één en ander toelicht.

Wie draagt dit project?