Een speciale oplossing voor een bijzondere doelgroep

Schoolplein | De Bongerd

Wie worden er vanuit het fonds geholpen?

De Bongerd is een school voor speciaal onderwijs waar kinderen onderwijs volgen die in hun ontwikkeling belemmerd worden vanuit een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek. Veelal hebben deze kinderen meerdere negatieve schoolervaringen opgedaan door onvoldoende afstemmingsmogelijkheden vanuit het onderwijs. Hierdoor hebben zij vaak een vertekend negatief zelfbeeld en dito schoolbeleving. Op De Bongerd wordt gewerkt aan herstel en opbouw, zodat leerlingen weer tot leren komen. Een prachtige groep leerlingen die elke dag weer onderwijs genieten op het hoogst haalbare niveau. Kortom, een school om trots op te zijn! Het huidige schoolplein past echter nog niet helemaal in dat beeld. De Bongerd zou de leerlingen graag een leuk, uitdagend en actief schoolplein bieden, zodat zij hun energie in de pauzes kwijt kunnen en samenspel en interactie onder begeleiding bevorderd kan worden. Op dit moment maken de leerlingen van de Bongerd tijdens de pauze gebruik van gemeentevoorzieningen buiten het eigen schoolplein. Het zou fantastisch zijn als de leerlingen van de Bongerd op een leuke, veilige en leerzame manier kunnen spelen of sporten op hun eigen schoolplein.

Waarom helpen wij deze kinderen?

Voor de leerlingen van de Bongerd is het belangrijk dat ze op een goede manier samen leren spelen en dat ze een betekenisvolle invulling geven aan het buitenspeelmoment. Het is hierbij van belang dat ze dit zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen en dat ze keuzemogelijkheden hebben. De Bongerd hecht daarbij veel waarde aan de inbreng van de leerlingen over de inrichting van hun schoolplein. Zij hebben dan ook zelf de basis gelegd voor een mooi, passend nieuw ontwerp.

Inclusief de bijdrage van Stichting Alkind is reeds 80% van de benodigde gelden voor het nieuwe schoolplein beschikbaar. Dit najaar wordt een actie opgezet zodat het schoolplein definitief gerealiseerd kan worden: adopteer een stukje schoolplein! Voor €25,- kunnen belangstellenden een tegel van het schoolplein adopteren. Deze tegels worden verfraaid door leerlingen en zijn dus unieke kunstobjecten. Hiermee ben je donateur van de speelomgeving van De Bongerd.

De Bongerd: “We zijn heel erg blij met de bijdrage van Stichting Alkind. Hiermee steunt Stichting Alkind onze school bij de aanleg van een uitdagend en veilig schoolplein waar ook andere kinderen in onze omgeving gebruik van kunnen maken. Spelen is voor alle kinderen van groot belang!”

Wie draagt dit project?

De Bongerd is een school voor kinderen die binnen het onderwijs intensieve behoeften hebben op sociaal emotioneel gebied. Deze kinderen hebben meer begeleiding, structuur, aansturing en voorspelbaarheid van de volwassenen om heen nodig om tot leren te komen.

Meer info: De Bongerd Almere

Het schoolplein is gerealiseerd!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.