Muziek maken is voor iedereen!

Aangepaste muziekinstrumenten

Wie worden er vanuit het fonds geholpen?

Stichting Alkind heeft de leerkrachten en leerlingen van Olivijn en Aventurijn al mogen ondersteunen bij het mogelijk maken van inclusiviteit op het gebied van muzieklessen. Er is een aantal aangepaste muziekinstrumenten gedoneerd zodat het voor alle leerlingen mogelijk is om te kunnen deelnemen aan het muziekonderwijs op school.

In het verlengde hiervan ziet Alkind hier een lange termijn project in. Hierbij wordt op dit moment gekeken naar eenzelfde samenwerking met Dagbesteding Art Loca. Stichting Alkind draagt graag bij door het doneren van muziekinstrumenten aan Art Loca. Daarnaast ziet Alkind ook mogelijkheid tot een samenwerking tussen Olivijn en Aventurijn en Art Loca in de vorm van het uitwisselen van expertise van de docenten en in de doorstroom voor een plek na het verlaten van school.

Waarom helpen wij deze kinderen?

Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Er is dan ook steeds meer aandacht voor muziekonderwijs. Daarnaast is het ook ontzettend leuk om met elkaar muziek te kunnen maken.

Voor Stichting Alkind staat inclusiviteit voorop! Door het ondersteunen van verschillende organisaties die muziekonderwijs bieden, willen wij graag een bijdrage leveren zodat ook de kinderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is, kunnen meedoen aan muzieklessen.