Samen spelen voor alle kinderen

Inclusieve Speeltuin

Stichting Alkind heeft gesignaleerd dat er op het gebied van inclusief spelen nog veel winst te behalen valt in Almere. Eén van de doelstellingen van Stichting Alkind is om samen spelen voor álle kinderen mogelijk te maken, dus ook voor kinderen met een beperking. In Almere is een beperkt aantal samenspeelvoorzieningen aanwezig. Geen enkele speeltuinvoorziening in de stad voldoet aan de 100-70-50 norm voor een samenspeelplek (100% welkom, 70% toegankelijk, 50% bespeelbaar, opgesteld door het Samenspeelnetwerk). Alkind wil hier graag verandering in brengen. We willen dat op zijn minst één samenspeelvoorziening  in Almere gaat voldoen aan deze norm, zodat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen.

Wij willen dit doel realiseren door minimaal één inclusief speeltoestel te doneren dat vervolgens geplaatst zal worden op een bestaande speelplek in Almere.
Stichting Alkind is hiervoor in samenwerking met verschillende partijen, zoals de gemeente Almere en welzijnsorganisatie De Schoor. Door deze samenwerkingen en contact met familie en begeleiders, wordt met de aanschaf van een inclusief speeltuintoestel de weg geplaveid naar een erkende, volwaardige inclusieve speeltuin. Wanneer de dekking toelaat dat wij meerdere inclusieve speeltoestellen kunnen plaatsen, zullen wij dit zeker doen zodat de gestelde norm voor een samenspeelplek direct behaald wordt.

Stichting Alkind hoopt dit project in de eerste helft van 2024 te kunnen realiseren.