Samen spelen voor alle kinderen

Inclusieve Speeltuin

Stichting Alkind heeft gesignaleerd dat er op het gebied van inclusief spelen nog veel winst te behalen valt in Almere. Hoewel er veel speelplekken te vinden zijn in Almere, voldoen deze niet altijd aan de 100-70-50 regel. Uiteraard zijn alle kinderen wel welkom (100% welkom), maar de toegankelijkheid van de speeltuin en speeltoestellen zijn in het geding (<70% bereikbaarheid; <50% bespeelbaarheid).
Alkind wil graag een bijdrage leveren aan het speelplezier van alle kinderen, zodat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen. Wij willen dit doel realiseren door een inclusief speeltoestel te doneren dat vervolgens geplaatst zal worden in een bestaande speelplek in Almere.
Stichting Alkind is hiervoor reeds in gesprek gegaan met verschillende partijen, zoals de gemeente Almere en beheerders van verschillende speelplekken binnen en buiten Almere. In het huidige project kan Stichting Alkind een éénmalige financiële bijdrage leveren aan één of twee inclusieve speeltuintoestellen. Tezamen met andere fondsen kan een speeltuintoestel zoals een trampoline, duo-skelter of een zand-en-water en een boter, kaas en eieren constructie worden aangekocht. Verder, door samen op te trekken met belanghebbenden zoals de wijkbewoners (kinderen en (groot)ouders), de gemeente, de woningbouwvereniging en het maatschappelijk middenveld wordt met de aanschaf van een speeltuintoestel een start gemaakt met een inclusieve speeltuin.
Stichting Alkind hoopt dit project in de eerste helft van 2024 te kunnen realiseren.