Afscheid Ruud Pet Directeur Passend Onderwijs

Afscheid Ruud Pet brengt € 2.400- op!

Op 15 februari is Ruud Pet, directeur Passend Onderwijs Almere en bestuurslid Alkind, met pensioen gegaan. Zijn afscheidsborrel is druk bezocht en via deze weg heeft de stichting € 2.400,- aan donatiegeld ontvangen. Wij willen Ruud bedanken voor dit mooie gebaar en zijn eveneens verheugd te melden dat Ruud aanblijft als bestuurslid van Alkind.

Ook uw gift is meer dan welkom!
NL75 INGB 0004 6416 72 t.n.v. Alkind