15 september 2016

Windesheim Flevoland CHALLENGEDAG

Challengedag Windesheim Flevoland

Windesheim Flevoland CHALLENGEDAG

‘55 studenten, 3 docenten en Stichting Alkind’

ALMERE – Namens Stichting Alkind heeft Paul Offerman de Challengedag van Windesheim Flevoland begeleidt.

Ter inleiding vertelde Paul over ervaringen met kinderen met een beperking. Paul heeft een jongere broer met het syndroom van Down én een laag IQ. Zijn vrouw heeft een broer met ook het syndroom van Down echter met een hoog IQ. En hoewel beide jongens voor de buitenwereld hetzelfde zijn, was het bij Paul al snel duidelijk dat ze een totaal andere hulpvraag hadden.

Paul en zijn vrouw kregen vervolgens een dochter die door zuurstofgebrek bij de bevalling meervoudig beperkt is. Dit alles maakte dat Paul erg betrokken raakte bij verschillende instanties die zich inzetten voor kinderen met een beperking. Zij hebben namelijk allemaal wat extra’s nodig. Soms collectief en soms individueel. Deze steuntjes in het rug lijken op het oog eenvoudig, maar ze hebben een enorme invloed op de kwaliteit van het leven voor deze kinderen.

Na deze inleiding zijn er 5 groepen studenten aan de slag gegaan voor de stichting.

De studenten gaven aan dat er een prima businesscase te maken viel. Ze waren ook vooral geraakt waren door het verhaal van Paul en de beelden die hij bij hen had opgeroepen. Er kwamen heel verrassende ideeën voor fondsenwerving, het betrekken van ouders en scholen, het verbeteren van naamsbekendheid en een beter gebruik van Social Media.

Met de presentaties in de hand gaat het bestuur om tafel om hier verder invulling aan te geven.