Nieuwe bus voor Aventurijn

Op donderdag 10 oktober 2013 ging de droom van het team en de leerlingen van Aventurijn in vervulling. Door een grote sponsorloop waaraan in mei van dit jaar duizenden schoolkinderen deelnamen, werd heel veel geld bijeengebracht. Genoeg voor de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus. Deze sponsoractie was een initiatief van Alkind (voorheen Stichting Annemieke Timmerman) en de Almeerse Soroptimistenclub.
Een eigen bus was de vurige wens van de school. Zo wordt het mogelijk leerlingen te vervoeren naar andere scholen, stageadressen en recreatieve voorzieningen. Een dergelijke voorziening wordt namelijk niet bekostigd door de overheid.

Personeel van De Zorggroep, sporters van Van Rheenen Sport en meer dan duizend kinderen van 11 basisscholen lieten zich sponsoren door familie vrienden en kennissen. Als snel bleek dat er minimaal € 35.000 bijeen was gelopen. Dat bedrag zou door allerlei extra acties en giften nog fors toenemen. Genoeg voor een nieuwe rolstoelbus. Die aanschaf werd ook nog vergemakkelijkt door de toezegging van Autobedrijf Jedi uit Zeewolde om de bus een aantal jaren gratis te onderhouden en door een forse bijdrage van € 9.600 van de Phelps Stichting. Hiermee werd het streefbedrag van € 40.000 ruimschoots gehaald.