Nieuwe rolstoelbus voor Aventurijn

Op donderdag 10 oktober gaat de droom van het team en de leerlingen van Aventurijn (een nieuwe school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Almere) in vervulling. Door een grote sponsorloop waaraan in mei van dit jaar duizenden schoolkinderen deelnamen, werd heel veel geld bijeengebracht. Genoeg voor de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus. Deze sponsoractie was een initiatief van de Stichting Annemieke Timmerman en de Almeerse Soroptimistenclub. Donderdagmiddag om 13:45 uur arriveert de nieuwe bus op spectaculaire wijze op het schoolterrein van De Aventurijn aan de Marathonlaan 13, te Almere.

Een echt feest voor de leerlingen
Eind 2012 stemde de Stichting Annemieke Timmerman in met het plan om geld in te zamelen voor de aanschaf van een bus voor Aventurijn. Een eigen bus was de vurige wens van de school. Zo wordt het mogelijk leerlingen te vervoeren naar andere scholen, stageadressen en recreatieve voorzieningen. Een dergelijke voorziening wordt niet bekostigd door het rijk. Eerst werd nog gedacht aan een knap tweedehandsje. De Soroptimisten brachten hier verandering in met hun plan voor een grote sponsorloop in april. Personeel van De Zorggroep, sporters van Van Rheenen Sport en meer dan duizend kinderen van 11 basisscholen lieten zich sponsoren door familie vrienden en kennissen. Als snel bleek dat er minimaal € 35.000,00 bijeen was gelopen. Dat bedrag zou door allerlei extra acties en giften nog fors toenemen. Genoeg voor een nieuwe rolstoelbus. Die aanschaf werd ook nog vergemakkelijkt door de toezegging van Autobedrijf Jedi uit Zeewolde om de bus een aantal jaren gratis te onderhouden en door een forse bijdrage van de Phelps Stichting voor spastici.

 

 

Over Annemieke Timmerman
De stichting Annemieke Timmerman is opgericht om geld bijeen te brengen voor hulp en ondersteuning van kinderen met leerproblemen. Het gaat daarbij om noodzakelijke hulp en ondersteuning die niet door de overheid wordt vergoed. De stichting is vernoemd naar Annemieke Timmerman †, pionier op het gebied van zorg en passende hulp bij kinderen met dergelijke problemen in Almere.

Over de Soroptimistenclub
De Almeerse Soroptimistenclub is een serviceclub die zich inzet voor verbetering van de omstandigheden in de samenleving van met name vrouwen en kinderen in de Almeerse samenleving. Zij doet dat op verschillende manieren. Een daarvan is een actie als deze.

Over de Jedigroep
Autobedrijf Jedi bv, -onderdeel van de Jedi Groep- is een Flevolands bedrijf met een sterke en lange geschiedenis in Almere. De hoofdvestiging van het bedrijf ligt in Zeewolde, maar de relatie met Almere is nog steeds heel intensief. Autobedrijf Jedi is gespecialiseerd in de verkoop en onderhoud van VW.

Over de Phelps Stichting
De Phelps Stichting heeft als doel het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland en al hetgeen wat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Om dit doel te verwezenlijken worden projecten gesteund op o.a. het gebied van vakantie en werkweken, Wetenschappelijk onderzoek, Sportevenementen, Verbouwing / inrichting, Aangepaste bussen, Vervoersaccommodaties, Wetenschappelijk onderzoek, Maneges etc.

Update: inmiddels is Stichting Annemieke Timmerman overgegaan in Alkind. Onder deze nieuwe naam en imago kan de stichting haar activiteiten professionaliseren en uitbreiden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kees@alkind.nl.