Verslag gesprek ouders en jongeren

Alkind heeft gemerkt dat jongeren die het (voortgezet) speciaal onderwijs verlaten en hun ouders vaak meer behoefte hebben aan ondersteuning bij wat hun mogelijkheden zijn voor de toekomst. In het kader daarvan heeft Alkind vorig jaar gesprekken gevoerd met een aantal ouders en jongeren om in kaart te brengen waar deze behoeften liggen en of Alkind hier iets in kan betekenen.

Het verslag dat hieruit is voortgekomen is hier te lezen: verslag gesprek ouders en jongeren.