Olivijn

Op Olivijn wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een cluster 3 indicatie in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Olivijn is een lerende organisatie die de haar toevertrouwde leerlingen op weg helpt naar een zo zelfstandig mogelijk en zinvol bestaan als volwassene in onze maatschappij. Dit realiseren zij door een breed aanbod van leerroutes, die de leerlingen op basis van hun ontwikkelingsperspectief volgen. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling. Om het onderwijs voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken zorgt Olivijn voor een goede zorgstructuur en voor toegang tot de noodzakelijke ‘ondersteunende zorg’ vanuit de (para)-medische disciplines.

Olivijn biedt de leerling vooral een veilige omgeving waarin de leerling geholpen wordt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zijn/haar mogelijkheden leert ontdekken en zelf op onderzoek uit kan gaan. Dat betekent ook dat er eisen aan de leerlingen worden gesteld. Wat de leerling kan, moet de leerling ook zelf doen. Zo worden leerlingen er op voorbereid later zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Bekijk de website van Olivijn