Passend Onderwijs Almere

Gewoon Anders voert sinds 1997 in Almere een experiment uit in het kader van de wet leerling gebonden financiering (2003), beter bekend als ‘het rugzakje’. Gewoon Anders is een stedelijk, cluster overstijgend, expertisecentrum en maakt deel uit van drie regionale expertisecentra. Alle schoolbesturen (primair en voortgezet onderwijs) maken deel uit van de stichting.
Het experimentele gehalte van Gewoon Anders zit in het creëren van alternatieve onderwijsplekken vanuit een visie van integratie en met oog voor de keuzevrijheid van ouders. Kiezen voor een school in de buurt, waar ook kinderen uit de buurt van de leerling met een speciale onderwijsindicatie naar toe gaan, is sindsdien mogelijk in Almere.

In een samenwerkingsverband onderschrijven alle Almeerse schoolbesturen de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het bieden van mogelijkheden van integratie voor kinderen met een stoornis of handicap.
In de korte geschiedenis van Gewoon Anders zijn er zo verschillende speciale onderwijsvormen ontstaan. Aanvankelijk alleen voor het primair onderwijs en inmiddels ook al enige jaren in het voortgezet onderwijs en zelfs in het MBO. Op dit moment krijgen circa 700 leerlingen met zeer diverse handicaps en stoornissen ondersteuning vanuit Gewoon Anders. De leerlingen zitten verspreid over 75 scholen in het primair onderwijs en 16 scholen in het voortgezet onderwijs inclusief MBO.

Bekijk de website van Passend Onderwijs Almere