PRO Almere

PRO Almere is voortgezet onderwijs voor leerlingen die met het onderwijs op de reguliere schooltypen niet goed uit de voeten kunnen. Speciaal voor die leerlingen is er het praktijkonderwijs. Praktijkschoolleerlingen hebben onderwijs nodig dat praktisch van aard is. Zij leren door ‘te doen’ in plaats van door ‘te luisteren’. Vaak is dat al eerder gebleken en zijn het jongens en meisjes die voor ze op PRO Almere kwamen op een school voor speciaal onderwijs zaten.

Kenmerkend voor scholen voor praktijkonderwijs is dat er naast een aantal avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) veel praktijkvakken worden gegeven. Maar daarin zit het hem niet alleen: alle lessen, ook de avo-vakken, zijn heel praktisch van opzet waarbij er in leerjaar 1 en 2 in groepen van maximaal 14 leerlingen wordt gewerkt. Bovendien bieden praktijkscholen extra voorzieningen die maken dat er speciale hulp kan worden geboden daar waar dat nodig is. Het doel van het onderwijs op scholen voor praktijkonderwijs is: de leerlingen voorbereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij.

Bekijk de website van PRO Almere