Bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan Stichting Alkind

Namens alle kinderen, ouders en verzorgers willen wij onze sponsoren hartelijk danken voor hun belangeloze inzet en financiële bijdrage.