Een bijzonder fonds voor Almeerse kinderen uit gezinnen die te maken hebben met armoede

Schoolfonds Alkind

Wie worden er vanuit het fonds geholpen?

Het fonds is bedoeld voor kinderen uit gezinnen die te maken hebben met armoede. Voor alle kinderen is het van belang om mee te kunnen doen aan het dagelijks leven, dus ook voor kinderen die leven in armoede. Toch slaan zij schoolreisjes en excursies over of stoppen met een opleiding omdat de ouders/verzorgers de bijdrage niet (meer) kunnen betalen. Ook ouders van kinderen met een beperking kunnen worden geholpen met een bijdrage uit het fonds voor bijvoorbeeld extra leer-of hulpmiddelen die nodig zijn om te kunnen participeren in het onderwijs en die niet van overheidswege bekostigd worden.

Waarom helpen wij deze kinderen?

Alle kinderen moeten gewoon mee kunnen doen. Het mag niet afhankelijk zijn van het inkomen van hun ouders of van de eventuele problemen die ouders zelf ondervinden. Het bijdragen aan een gelijke basis voor alle kinderen is het uitgangspunt.

Hoe vinden wij deze kinderen?

Leerlingen die in aanmerking komen voor steun, vallen op het eerste oog niet op. Ze weten heel handig de problematiek rondom de financiën en thuissituatie te verbergen. En toch zijn ze er.

De professionals van de school kennen de leerlingen en veelal hun achtergronden. Zij zijn in staat te beoordelen of de leerling c.q. het gezin in aanmerking dient te komen voor de ondersteuning vanuit de school bij activiteiten die van belang zijn tijdens de schoolloopbaan.

Uw gift goed besteed

Het School Fonds willen wij zo goed mogelijk inzetten. Daarvoor hanteren we een aantal uitgangspunten:

  1. Vanzelfsprekend wordt ook van ouders/verzorgers altijd een eigen bijdrage gevraagd.
  2. Vanuit de school wordt eveneens alert omgegaan met de verschillende mogelijkheden om ondersteuning op individueel niveau aan te vragen. Denk hierbij aan het Jeugd Cultuur of Sport Fonds.
  3. Alkind gaat uit van ‘sociaal’ gedrag van de school. Geen (te) dure reizen of excursies, geen tweedeling in ‘naar het buitenland’ voor de welgestelde leerlingen en een goedkoper alternatief in Nederland voor de ‘armere’ doelgroep.
  4. Een school houdt haar kosten, en de gevraagde bijdrage voor leerlingen, laag.
  5. De aanvraag dient te zijn voorzien van een begroting en het leer- of pedagogisch doel.

Een aanvraag vanuit een school wordt getoetst aan de bovenstaande aannames. Na overleg en bij aanvaarding kent Alkind een budget toe aan de school. De school zet dit in voor situaties die zij verantwoord vindt en houdt Alkind op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onderbouwde aanvragen voor het basis- & speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs worden in behandeling genomen.

Uit het Schoolfonds Alkind worden doorlopende kosten gefinancierd. Om dit blijvend te kunnen doen hebben wij structurele inkomsten nodig. Wilt u ons daarbij helpen? Uw gift is meer dan welkom.

NL05 RABO 0325 4043 13
t.n.v. Alkind
o.v.v. ‘Schoolfonds Alkind’

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.